Nyhetsarkiv

Aktuelt 2016

 • Kunngjøringer 31.5.2016

  Les mer

 • Styrket kommunesamarbeid i Grenland

  Kommunereformprosessen har bidratt til å styrke kommunesamarbeidet i Grenland!

  Les mer

 • Nedetid på sakssystemet

  Bamble kommune skal oppgradere sitt sakssystem Public360 til ny versjon og det medfører nede tid på noen av våre tjenester.

  Les mer

 • Politiet – info om sommeren

  Politiet informerer om åpningstider og anskaffelse av pass

  Les mer

 • ØYHOPPING Brevik - Langesund - Helgeroa 2016

  Pakk sekken og dra på oppdagelsesreise til øyene i Langesundsfjorden

  Les mer

 • Vil du vite hva som egentlig står i Bibelen?

  Foredrag den 24. mai kl. 19:00

  Les mer

 • Elevopptak - kulturskolen 2016 - 2017

  Les mer

 • Nye regler for solarievirksomheter

  Denne StrålevernInfoen omhandler nye krav i strålevernforskriften § 36, som gjelder for solarier som tilbys til kosmetisk formål.

  Les mer

 • En prosjektleder kåserer...

  Etter en lang dag med sykkelfrelste mennesker, tenkte jeg å tenke høyt sammen med dere...

  Les mer

 • Kunngjøringer 14.5.2016

  Åpne møter, Priser og stipend, kunngjøring av vedtatt detaljregulering for del av eksisterende plan "Havsund", Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Ørvik - Fagerheim

  Les mer

 • Elin Bredsand mottok sykepleierprisen 2016

  Elin Bredsand, kommunens kreftkoordinator ble nominert og kåret til Sykepleierprisen 2016.05.13

  Les mer

 • TOUR OF NORWAY - PROGRAM

  Hva skjer i løpet av dagen - onsdag 18. mai fra Stathelle til Langesund?

  Les mer

 • Innsyn i dokumenter i postlistene

  Feilen på postlistene skal nå være i orden slik at publikum kan bestille innsyn i dokumenter igjen fra offentlig journal på nett.

  Les mer

 • Tour of Norway – fotokonkurranse

  Bamble kommune har i samarbeid med Visit Telemark satt i gang en fotokonkurranse rundt Tour of Norway.

  Les mer

 • Ungdomsskolestruktur

  Tilleggsutredning om fremtidas ungdomsskolestruktur i Bamble er nå tilgjengelig, og vil bli lagt frem for politisk behandling i kommunestyret 16.juni

  Les mer

 • Trivsel og glede i Brekkeparken

  Les mer

 • Vil bruke tidligere rusmisbrukere i behandlingen

  Nå skal erfaringene til tidligere rusmisbrukere bli tatt mer på alvor.

  Les mer

 • Du må ha tillatelse for å lage sandstrand

  Påfylling av sand på egen eiendom vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig

  Les mer

 • Skoledebatt på Biblioteket

  Hør hva politikerne mener om ny skolestruktur i Bamble

  Les mer

 • Gratis kjernetid i barnehagen også for treåringer

  Fra 1. august utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer

  Les mer

 • Kunngjøringer 30.4.2016

  Åpne møter, Brotherly Love, Sesongleie av idretts- og kulturlokaler

  Les mer

 • Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner. Søknadsfrist 1. juni

  Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvalter, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016.

  Les mer

 • Møt Jarle - målet er Bø - Skien

  Han har vært topptrent, blitt satt tilbake, men kommet seg opp igjen. Jarle Nygård (50) vil ha flere ut på sykkel - uansett hva man måtte slite med.

  Les mer

 • Orgelsafari i Bamble med Jan Staudt

  Nå er det snart tid for orgelsafari sammen med organist JanStaudt. Det vil bli arrangert en reise til alle kirkens orgleri Bamble

  Les mer

 • Tour of Norway - FOR KIDS

  Sykkelrittet nærmer seg i stor fart og vi informerer at det også i år blir Tour of KIDS.

  Les mer

 • Årsmelding 2015 - Populærutgave

  Den trykte versjonen av populærutgaven er på vei til alles postkasser i disse dager. Les den digitale her.

  Les mer

 • Ny strategisk næringsplan

  Invitasjon til oppfølgingsmøte 2.mai om ny strategisk næringsplan for Grenland

  Les mer

 • Endringer for renovasjon i Mai

  Les mer

 • Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende i 2016

  Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap

  Les mer

 • Høring – endringer i kommunale forskrifter om renovasjon

  Forslag til nye, lokale renovasjonsforskrifter er ute på høring. Frist for å komme med merknader er 15. juni 2016.

  Les mer

 • Tour of Norway - konsekvenser i trafikkbildet

  18. mai kommer Tour of Norway på nytt til Bamble kommune. Les alt om konsekvensene dette vil ha for trafikken gjennom denne dagen.

  Les mer

 • "Ikke min skyld"

  Panelsamtale i samarbeid med "Reddesmå" knyttet til utstillingen "Hvis klær kunne fortelle"

  Les mer

 • Nedbrenningsøvelser Såstein 19.-20. April

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.4.2016

  Kurs 50 timer Samfunnskunnskap, Åpne møter, Brotherly Love (Historien om Langesunds berømte operasanger Lorentz Severin Skougaard)

  Les mer

 • Næringsfrokost i Bamble

  Kl. 08:30, tirsdag 26. april - Quality hotel Skjærgården

  Les mer

 • Å LEVE MED UVISSHETEN

  Bamble kommune tilbyr kurs for pårørende til rusavhengige i mai

  Les mer

 • Aladdin og Jasmin

  Bamble kulturskoles teaterelever presenterer

  Les mer

 • Workshop om ny strategisk næringsplan for Grenland

  Det utarbeides i disse dager ny strategisk næringsplan for Grenland.

  Les mer

 • Koftejakt i Bamble

  Koftejakt i Bamble, samt musikk ved Ingrid Nåvik Grønlund

  Les mer

 • «Fiskerbolig» søker ny eier

  I kommunestyret 31. mars ble det gjort følgende vedtak:

  Les mer

 • Ønsker du å slutte å røyke eller snuse?

  FRISKLIVSSENTRALEN starter opp et nytt røyke- og snusesluttkurs 20. april

  Les mer

 • Kunngjøringer 31.3.2016

  Off.høring/ettersyn omregulering del av Grasmyr, Leie av salgsplass sommersesongen 2016

  Les mer

 • Kunngjøringer 30.3.2016

  Off.høring/ettersyn omregulering del av Grasmyr, Leie av salgsplass sommersesongen 2016

  Les mer

 • Vil du bli meddommer?

  Bamble kommune søker meddommere forperioden 2017-2020

  Les mer

 • Vil vise mer av Bamble

  Sykkelrittet Tour of Norway er i rute, men det virkelige arbeidet kommer ikke i gang før etter at første runde i tippeligaen er unnagjort.

  Les mer

 • Seniorseminar for 77-åringer

  Helsestasjon for voksne har startet opp med et seniorseminar for våre 77 år gamle borgere i kommunen

  Les mer

 • Ekstra møte i RFF

  Ekstra møte i RFF (Rådet for mennesker med nedsatt funnksjonsevne) fredag den 18.3.

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.3.2016

  Åpent møte - kommunestyret, Vedtatt regulering - innseiling Grenland, Høring detaljregulering - Kullvikskotta ved Breisand

  Les mer

 • Vil du bli meddommer?

  Bamble kommune søker meddommere for perioden 2017-2020.

  Les mer

 • Årsregnskap 2015

  Bamble kommune har avlagt årsregnskapet for 2015 med et regnskapsmessig overskudd på 7,1 (0,2) mill.kroner. Resultatet før avsetninger, netto driftsresultat, er 21,4 (-6,5) mill.kroner.

  Les mer

 • Ekstra gruppeledermøte mandag 7. mars 2016

  Det blir ekstra gruppeledermøte på ordførers kontor mandag 7. mars 2016 kl. 12.00!    - Tema: Grenlandssamarbeidet - veien videre.

  Les mer

 • Komposteringskurs

  Kompostkurs 7. og 9. mars

  Les mer

 • Viktig - oppdatér foreningsregisteret

  Foreninger som vil søke driftstilskudd i 2016 må ha oppdatert sine opplysninger i Foreningsregisteret innen 1. april 2016

  Les mer

 • 8. mars

  Den internasjonale kvinnedagen - Kvinner knytter kontakter - Bamble bibliotek tirsdag 8. mars kl. 19:00

  Les mer

 • Kunngjøringer 29.2.2016

  Les mer

 • EIENDOMSSKATT 2016

  Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 29.02.2016 - 29.03.16.

  Les mer

 • Økonomiske innsparinger i Bamble

  Politikerne møtes til idédugnad onsdag 2. mars

  Les mer

 • Bredbånd i distriktene i Bamble – Vi trenger innspill!

  Mangler du, eller har du mangelfull brebåndstilknytning?

  Les mer

 • Møt Elin

  Elin Bredsand jobber som kreftkoordinator i Bamble kommune.

  Les mer

 • Bedre kunnskap om kommunereform

  Rakk du ikke innbyggermøtet i Sentrumsgården tirsdag, har du ny anledning nå!

  Les mer

 • Møt Ali Mohammad

  Ali uttrykker at han ønsker å bidra til å gjøre Norge til et bedre sted.

  Les mer

 • Reiser hjem til pasientene for å behandle sår

  Sykehuset Telemark oppretter et eget team som skal dra hjem til pasienter som har behov for sårbehandling

  Les mer

 • OPPSTART AV PLANSTRATEGIARBEID FOR PERIODEN 2016 – 2019

  Etter reglene i plan- og bygningsloven (Pbl) § 10.1 starter Bamble kommune opp arbeidet med rullering av sin planstrategi

  Les mer

 • UKM Bamble

  Lørdag 13. februar ble UKM avholdt i Bamble, nærmere bestemt Sentrumsgården

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.2.2016

  Les mer

 • Møt Simen

  Simen Storås er påtroppende virksomhetsleder for PP-tjenesten i Bamble kommune.

  Les mer

 • Kommunereformen - interessant for deg?

  To innbyggermøter - Langesund og Rugtvedt

  Les mer

 • Maniladag - Langesund barneskole

  Tirsdag den 16. februar kl. 17 - 19:30

  Les mer

 • UKM Bamble

  Lørdag 13. februar kl. 18.00 er det klart for UKM i Sentrumsgården i Langesund.

  Les mer

 • Ordfører oppfordrer...

  Hør ordfører Hallgeir Kjeldals oppfordring til å delta på folkemøte.

  Les mer

 • Dialogmøte om ny strategisk næringsplan

  Vekst i Grenland og Grenland Næringsforening inviterer næringslivet til dialogmøte om ny strategisk næringsplan

  Les mer

 • En dag for alle ansatte i barnehagene i Bamble

  "Alle barn må ha en venn i barnehagen," sier professor Thomas Nordahl

  Les mer

 • Invitasjon til innspill

  Hvordan kan Norge best rustes for fremtidens utfordringer?

  Les mer

 • Kunngjøring II 30.1.2016

  Opptak av barn til private og kommunale barnehager i Bamble. Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak.

  Les mer

 • Kunngjøringer 30.1.2016

  Åpent møte - Eiendomsskatt 2016

  Les mer

 • Kunngjøring - utredning om kommunereform

  Les deg opp på utredningen, enten i lang eller kort versjon!

  Les mer

 • Ny virksomhetsleder - Vann, avløp, renovasjon, vei og park

  André Lindkjenn Olsen er ansatt som virksomhetsleder for virksomhet Vann, avløp, renovasjon, vei og park

  Les mer

 • Stengt på biblioteket

  Bamble bibliotek og litteraturhus er stengt 27-29 januar grunnet planleggingsdager

  Les mer

 • Sjøtrafikksentralen i Brevik

  Regjeringen skal i år legge fram en stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing

  Les mer

 • Kompetansegruppen ved Bamble helsehus

  Bamble helsehus har i 2015 hatt en egen kompetansegruppe. Denne gruppen har gjennomført seks møter i 2015 hvor det har blitt planlagt internundervisninger og fagdager

  Les mer

 • Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

  Helsestasjon for Voksne er kontaktpunkt for et nytt tilbud som gjelder fra 1.1.2016. Det dreier seg om selvorganiserte selvhjelpsgrupper, som er kjent i mange andre kommuner

  Les mer

 • Revisjon av renovasjonsforskriften

  Det er påbegynt et arbeid for å revidere renovasjonsforskriftene for Renovasjon i Grenlands fire eierkommuner – Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien

  Les mer

 • Ønsker du å slutte å røyke?

  Frisklivssentralen starter opp et nytt røykesluttkurs.

  Les mer

 • En liten gladhistorie...

  Det startet med at postmottaket i Bamble kommune mottok en mail fra Stavanger...

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.1.2016

  Åpne møter - Vedtatt omregulering ved Langrønningen

  Les mer

 • Ungdomsskolestruktur – tilleggsutredninger

  Rådmannen nedsatt en prosjektgruppe for å utrede følgende alternativ

  Les mer

 • Kjemper videre for sjøtrafikksentralen

  Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn og ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble vil ikke gi seg i kampen om Brevik Sjøtrafikksentral.

  Les mer

 • Drømmestipendet 2016

  Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Søknadsfrist for å delta: 12. februar.

  Les mer

 • Kunngjøring av årsgebyr

  GEBYRSATSER 2016   -  KOMMUNALE GEBYRER

  Les mer

 • Prosess for innsparinger i budsjettet fom. 2017

  I kommunestyrets møte 10.desember ble det i behandlingen av budsjett 2016 og handlingsplan 2016 – 2019 vedtatt følgende:

  Les mer

 • Vi henter juletreet ditt

  Renovasjon i Grenland samler inn juletre fra private husholdninger i uke 3

  Les mer

 • Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende i 2016

  Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap

  Les mer

 • Kunngjøringer 31.12.2015

  Åpent møte Gruppeledermøte 14. januar kl. 08:30 - Bamble rådhus, Synken

  Les mer

 • Bedriftsidrettslaget

  Vi starter opp igjen 6 .januar, kl.15.45 med styrke og balansegruppa

  Les mer

Aktuelt 2015

 • Friskvern og Team opptur - vår 2016

  Les mer

 • Vaksinasjonskontoret er stengt tirsdag 29. desember

  Les mer

 • Utredning om kommunereform

  Utredning om kommunereformen i Grenland er ferdig

  Les mer

 • God jul og godt nyttår!

  Bamble kommune ønsker alle sammen riktig god jul og et godt nyttår!

  Les mer

 • Datoer for vårens litteraturhusarrangement

  Nytt av året er at Ordføreren vil være tilgjengelig på biblioteket en del torsdager

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.12.2015

  Les mer

 • Stipend- og prisvinnere 2015

  I kommunestyremøtet torsdag den 10.12. fikk vinnerne for året 2015 overrakt sine priser/stipend

  Les mer

 • Renovasjon i Grenland

  Nyheter fra Renovasjon i Grenland.

  Les mer

 • Kommunalsjef Skole og barnehage

  Trond Gausnes er konstituert som kommunalsjef for skole og barnehage i inntil et år fra 1. januar 2016.

  Les mer

 • Kommunestyremøte sendes live på WEB-TV

  Torsdag 10. desember 2015 avholdes årets siste kommunestyremøte på Halen Gård. Dette sendes også LIVE på WEB-TV.

  Les mer

 • Kommunalsjef Teknikk og Samfunnsutvikling

  Leidulf Aakre er konstituert som kommunalsjef for Teknikk og Samfunnsutvikling i inntil ett år fra 1. januar 2016

  Les mer

 • Møt Nicolai

  Nicolai Welfler er ansatt i Bamble kommune for å jobbe med velferdsteknologi.

  Les mer

 • Bamble helsehus - bringer frem minner

  Helsehuset har en brudeutstilling i kjelleren som er verdt en titt.

  Les mer

 • Friskvern i Skjærgårdshallen

  Bamble kommune og virksomhet for oppvekst får mennesker i form.

  Les mer

 • Møt Anita

  Anita Kjærra Williams er ny NAV leder, en engasjert leder.

  Les mer

 • Kunngjøring 30.11.2015

  Les mer

 • Kunngjøringer 30.11.2015

  Les mer

 • Bamble kulturskole presenterer årets Juleballade: Da nissen dro på ferie...i desember

  Vi avslutter vi årets Juleballade periode med en åpen kveldsforestilling i Sentrumsgården

  Les mer

 • Norge får en ny UNESCO-utmerkelse

  Gea Norvegica Geopark har fått ny utmerkelse, sist gang var i 1972.

  Les mer

 • TOPP 3 i EPSA-konkurranse for tverrfaglig arbeid

  Prosjektet «Fra bosatt til ansatt» ble blant de 3 beste for tverrfaglig arbeid av EPSA2015

  Les mer

 • Tour of Norway – tilbake til Bamble kommune

  Bamble kommune har gleden av å informere at sykkelrittet kommer tilbake til kommunen vår.

  Les mer

 • Bokbad på Wrightegaarden

  Bamble bibliotek og litteraturhus og Wrightegaardens Venner arrangerer bokbad lørdag 28.11 på Wrightegaarden

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.11.2015

  Les mer

 • Mulig opprettelse av flyktningsmottak

  Bamble kommune har fått henvendelse fra DSB og UDI om muligheten for å opprette mottak av flyktninger.

  Les mer

 • Jubilanter 2015

  Bamble kommune feiret i går sine jubilanter med middag, underholdning og gaveutdeling på Halen gård

  Les mer

 • Rådmannens budsjettforslag

  Her er rådmannens budsjettforslag 2016 - 2019 og hans presentasjon av forslaget

  Les mer

 • Kunngjøringer 31.10.2015

  Les mer

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning for 2016

  I regjeringens forslag til Statsbudsjett 2016 er det satt av 149 millioner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".

  Les mer

 • Hjemmetjenesten i Langesund og Stathelle flytter!

  Langesund og Stathelle slås sammen til en sone

  Les mer

 • Juletre til Langesund torg

  Parkvesenet har behov for et stort juletre til torget i Langesund.

  Les mer

 • Styrke og balansetrening i Skjærgårdshallen - Langesund

  Treningen er onsdager kl. 15.45 – 16.45

  Les mer

 • Framtidens ungdomsskolestruktur i Bamble

  Invitasjon til åpne informasjonsmøter angående utredning om ungdomsskolestruktur

  Les mer

 • Næringsfrokost i Bamble

  Kl. 08:30, onsdag den 28. oktober - Heimat på Rugtvedt (Tidl. Lasses)

  Les mer

 • Bamble legevakt går «LIVE» på nytt nødnett

  Legevakta på Sundby går torsdag 22. oktober kl. 10.00 live med nytt nødnett.

  Les mer

 • Influensavaksinering uten timebestilling

  Kunngjøringer 15.10.2015

  Les mer

 • Skolestrukturrapporten tilgjengelig på papir

  Ungdomsskolestrukturrapporten er trykket opp og ligger plassert rundt omkring i kommunen.

  Les mer

 • Møt Jon - kommunens avtroppende ordfører

  Ordfører Jon Pieter Flølo driver og pakker kontoret sitt når jeg kommer forbi…

  Les mer

 • Møt Unni - avtroppende varaordfører

  Om få dager takker varaordfører Unni for seg og gir stafettpinnen videre.

  Les mer

 • Informasjonsmøte om nytt kystkultursenter

  Informasjonsmøtet på torsdag var, fra arrangørenes ståsted, veldig vellykket. Mange mennesker dukket opp og viste stor entusiasme.

  Les mer

 • Nominert til pris for tverrfaglig arbeid

  Prosjektet «Fra bosatt til ansatt» er nominert til pris for tverrfaglig arbeid av EPSA2015

  Les mer

 • Bredbåndstilskudd 2015

  Bamble kommune søkte i vår for andre gang om statlig støtte til utbygging av bredbånd.

  Les mer

 • Samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp

  Dette samarbeidet gjelder for kommunene Bamble, Kragerø og Drangedal kommuner.

  Les mer

 • Resultat av TV-aksjon

  Bidraget fra Bamble kommune nærmet seg en kvart million. Se oversikten over rodene.

  Les mer

 • Beredskapsøvelse 1.oktober – «Traak 2015»

  Torsdag 1.oktober gjennomføres en beredskapsøvelse i regi av Katastrofeberedskapsrådet i Grenland

  Les mer

 • Kommunesammenslåing - hvor ble det av kulturpolitikken?

  Bamble bibliotek og litteraturhus samler Grenlands fremste politikere for å diskutere kommunesammenslåing og kulturpolitikk.

  Les mer

 • Bli med på å sette navn på veier og områder i Bamble!

  Bamble kommune er med i et felles nasjonalt adresseprosjekt igangsatt av Kartverket. Hensikten er at alle kommuner i Norge skal erstatte matrikkeladresser med veiadresser

  Les mer

 • Informasjonsmøte Kystkultursenter

  Bamble kommune ønsker alle velkommen til informasjonsmøte om planer for nytt kystkultursenter.

  Les mer

 • Bamble kommune går digitalt

  Bamble kommune starter jobben i disse dager med å sende ut digital post til sine innbyggere.

  Les mer

 • Møt Hallgeir - Bambles påtroppende ordfører

  Klokken er 0829, jeg sitter og gleder meg på kontoret og venter på et intervju med Hallgeir Kjeldal.

  Les mer

 • Høring for rapport i undomsskolestrukturprosjektet 2015

  Bamble kommune legger KS konsulents rapport fra Ungdomsskolestrukturprosjektet 2015 ut til høring i perioden 25.9.-6.11. 2015.

  Les mer

 • FilmCamp Bamble

  FilmCamp Bamble er et lynkurs i filmskaping for ungdom, kom og møt profesjonelle filmskapere!

  Les mer

 • Møt Heidi - ny varaordfører

  Heidi Therese Herum, 36 år gammel, blir satt inn som ny varaordfører ved neste kommunestyre 15. oktober 2015.

  Les mer

 • Treningstilbud til personer med kreftdiagnose

  Velkommen til "FRIMINUTTET". Trening med fysioterapeut for personer med kreftdiagnose i 75 min. i uken

  Les mer

 • Hallgeir Kjeldal blir ny ordfører i Bamble

  Senterpartiet og Venstre har skrevet avtale med Arbeiderpartiet, og Hallgeir Kjeldal blir dermed ordfører i Bamble.

  Les mer

 • Oppdatering 2 av værsituasjonen – «Petra»

  Fredag 18.september ser det ut til at værsituasjonen «Petra» er over toppen i Telemark, men ikke i de nedre områder (Grenland).

  Les mer

 • Nedetid elektroniske søknadsskjema mandag 21. september kl. 06 - 08

  Ny versjon av elektroniske søknadsskjema skal settes opp, og i den forbindelse varsler vi om nedetid mandag 21. september 06:00-08:00.

  Les mer

 • Det nye kommunestyret

  Valgresultatene er klare. Her er listen over de 33 personene som har fått plass i det nye kommunestyret.

  Les mer

 • 14. september - valgdagen

  En liten del av administrasjonen ble med ordfører og varaordfører rundt til valgkretsene og tok tempen.

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.9.2015

  Les mer

 • Sittende kommunestyre samles for siste gang

  Torsdag 10. september kl 17.00 samles sittende kommunestyre for siste gang på Halen Gård.

  Les mer

 • Åpne møter i skolekretsene om Ungdomsskolestruktur

  I forbindelse med utredninger av alternative ungdomsskolestrukturer i Bamble, inviterer Bamble kommune og KS konsulent alle interesserte til åpne møter vedr. ungdomsskolestruktur.

  Les mer

 • Fosterhjemskampanjen: Har du rom for en til?

  Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterhjem som starter denne uken, leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt.

  Les mer

 • INFLUENSAVAKSINERING 2015

  Vaksinering uten timebestilling etter følgende plan:

  Les mer

 • Bamble kommune med ekstraordinær valgkunngjøring

  I Bamble kommune skal det velges nytt eldreråd, samt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Les mer

 • Bamble kommunale kulturskole

  Kulturskolen har flere ledige plasser. Det er bare å åpne linken, så finner dere ut hvilke

  Les mer

 • Livredningskurs høsten og våren 2015-2016

  Det blir gitt tilbud om livredningskurs for alle ansatte i grunnskolen, barnehager, private barnehager i Porsgrunn og alle interesserte i Bamble kommune

  Les mer

 • Leseglede - høsten 2015

  - for deg som er leseglad

  Les mer

 • Kunngjøringer 31.8.2105

  Les mer

 • Åpent møte om Rønningsåsen pukkverk

  8.9.2015 kl. 18:00 på Telemarksvingen

  Les mer

 • Fornøyd med grunnskolepoengene

  Utviklingstiltak som ble igangsatt for 4 år siden har ført frem.

  Les mer

 • Går drømmen din opp i røyk?

  Bamble kommune og virksomhet for rusomsorg inviterer til avvenningskurs.

  Les mer

 • Bamble kommune priser og stipend 2015

  Les mer

 • Pårørendekurs om avhengighet

  Bamble kommune tilbyr kurs for pårørende høsten 2015.

  Les mer

 • Åpent møte om innseiling til Grenland

  I forbindelse med tre detaljreguleringsplaner for innseiling til Grenland arrangeres det et åpent møte på Halen gård den 1. september

  Les mer

 • Møt Kenneth!

  Kenneth Broch Johnsen er ansatt som ny rektor på Rønholt skole. Denne karen er et rivjern på kjøkkenet...men kanskje ikke nøyaktig som du tror...

  Les mer

 • Nytt nasjonalt legevaktnummer

  Fra 1. september 2015 opprettes et nytt landsdekkende telefonnummer til legevakt.

  Les mer

 • Gratis kulturskoletime!

  Bamble kulturskole tilbyr GRATIS SFO-kulturskoletime

  Les mer

 • Rådmannens utfordringsnotat 2016-2019

  Iht vedtatt prosess med utfordringsnotat og budsjett for 2016 – 2019, legges Utfordringsnotatet fram for politisk behandling.

  Les mer

 • Nye lærlinger i Bamble kommune

  Ni nye lærlinger ble i dag ønsket velkommen til kommunen.

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.8.2015

  Les mer

 • Møtet i Landbruksnemnda 26.august utsettes

  Les mer

 • Skolestart 2015-2016

  Les mer

 • Sommeråpent og folkefest

  Fredag 7. august kommer NRK sommeråpent til Langesund

  Les mer

 • Sommerbåten kommer til Langesund

  Sommerbåten har kommet til Langesund!

  Les mer

 • Høringsforslag - Rugtvedt industriområde

  Les mer

 • Vannforsyningen i Bamble kommune

  For å opprettholde tilfredsstillende vannforsyning til alle abonnenter...

  Les mer

 • Kunngjøringer 31.07.2015

  Leie av salgsplass høst og vintersesongen

  Les mer

 • Søknadspliktig med egen sandstrand

  Du må ha tillatelse for å lage sandstrand. Påfylling av sand på egen eiendom vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig.

  Les mer

 • Kunngjøringer 15.07.2015

  Hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Lenes Ås.

  Les mer

 • Svart arbeid - er det så farlig, da?

  «Er det så farlig hvis jeg betaler svart for en tjeneste, da? Hva blir egentlig konsekvensene?

  Les mer

 • GOD SOMMER!

  Bamble kommune ønsker alle innbyggere, tilflyttere, besøkende, venner, bekjente, familier, tremenninger, søsken, besteforeldre, kjæledyr og alle andre en knall SOMMER!

  Les mer

 • Kunngjøringer 30.6.2015

  Kunngjøringer av skolestart og reguleringsplan for Sekkekilen.

  Les mer

 • Galleri Cudrio har åpent i sommer

  Galleri Cudrio og kystmuseum har åpent i sommer med salg av kunst og håndverk.

  Les mer

 • Lysthuset på helsehuset er åpnet

  Lysthuset på Bamble helsehus ble 28. mai 2015 offisielt åpnet.

  Les mer

 • Endelig ny asfalt rundt øvre dammen

  Bamble helsehus har fått ny asfalt rundt øvre dammen på Sundby. Dette er de veldig fornøyd med.

  Les mer

 • Får du restskatt? Har du fått feriepenger?

  Bruk gjerne av feriepengene til å betale restskatten din, så blir det ikke så mye å betale senere i sommer

  Les mer

 • Geoparktur på Langøya

  Onsdag 1. juli kl. 14:00

  Les mer

 • Nytt miljøfyrtårn i kommunen

  Carlsen Fritzøe Havna sertifisert som Miljøfyrtårn.

  Les mer

 • Øyhopping i Skjærgården

  Du kan ta ferje til 9 forskjellige øyer fra Brevik, Langesund og Helgeroa.

  Les mer

 • To kommunalsjefområder (enheter) blir en

  I administrasjonsutvalget 3. juni ble det vedtatt at to kommunalsjefområder blir til en.

  Les mer

Nyhetsarkiv 2015

 • Kunngjøringer 15.06.2015

  Les mer

 • Avtalegiro og eFaktura

  Bamble kommune har inngått avtale med Nets om bruken av Avtalegiro og eFaktura.

  Les mer

 • Møt Gina!

  Gina Thorbjørnsen har blitt tilsatt i stillingen som virksomhetsleder for oppvekst. Denne dama er superengasjert.

  Les mer

 • AVLYSNING!

  Workshop med elever og TenThing Brassensemble avlyst pga. sykdom.

  Les mer

 • Minnekonsert i Langesund kirke

  70-års jubileumskonsert arrangeres i Langesund kirke fredag 8. mai 2015 fra kl. 19.00.

  Les mer

 • Geopark - Kjærra Fossepark

  Vi markerer Friluftslivets år 2015 i Kjærra Fossepark

  Les mer

 • Danseforestillingen "En Skoledag"

  Bamble kulturskole presenterer danseforestillingen: "En skoledag"

  Les mer

 • Konsert med Bjørn Årseth

  Langesund nærmiljøsentral

  Les mer

 • Drømmestipendet 2015

  Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Søknadsfrist for å delta: 12. februar.

  Les mer

 • Vi henter juletreet!

  Plasser juletreet ditt ut til vei senest mandag 12. januar kl. 06.00.

  Les mer

 • Renovasjon i julen

  Det har kommet endringer for renovasjon i julen i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien.

  Les mer

 • Oppgradering WEB portal

  Bamble kommune startet jobben i oktober 2013 med å oppgradere nettsidene til kommunen. Det er veldig mange grunner til at dette ble startet, men hovedsakelig fordi kommunen er nødt til å følge med i den digitale utviklingen. 

  Les mer