Søknadsskjema - kultur og oppvekst

Skjema - elektroniske og pdf

På denne siden får du en oversikt over hvilke skjemaer Bamble kommune opererer med for kultur og oppvekst. Inntil alle de elektroniske skjemaene er tilpasset for Bamble, vil en del av skjemaene være lagt ut i pdf.

OBS! Ved booking av Skjærgårdshallen og andre idrettshaller må det bookes via Fri4 og ikke elektroniske skjema

Alle skjema - kultur

Søknad om arrangementstilskudd 

Rapportskjema arrangementtilskudd (doc)

Søknad om driftstilskudd - idrettslag:  pdf     doc

Søknad om driftstilskudd - andre:        pdf     doc

Budsjettskjema driftstilskudd:              pdf     doc

Kulturskole - søknad om inntak (digitalt)

Kulturstipend - søknad og vedtekter - pdf

Søknad om utstyrs- og aktivitetstilskudd - pdf

Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement - digitalt

Utleieskjema Sentrumsgården - (pdf)

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie - digitalt

Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning) - digitalt

 

Alle skjema - Oppvekst

Søknad om støttetjenester fra Tjenestekontoret for barn og unge

Henvisning til tverrfaglig team nivå 2   PDF     docx

Samtykkeerklæring     PDF     docx

Informasjon om IPLOS

IPLOS er et nasjoalt helseregister med data som beskriver ressurser og bistandbehov til de som søker om eller mottar nærmere definerte kommunale helse- og omsorgstjenester.

Informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 01. mars 2017