Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Nettprat  Nettprat

Sentralbord: 35 96 50 00
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn 12
postmottak@bamble.kommune.no

Servicetorgets åpningstider: 
Mandag- fredag: 07.30-15.00

BEREDSKAP

       Facebook ikon      Twitter ikon      flickr ikon

Organisasjon

Bamble rådhusBamble kommune har en administrativ organisasjonsstuktur med flat struktur. Administrasjonen er organisert i fem kommunalområder og to stabsfunksjoner. Hver kommunalsjef representerer rådmannen.

Alle virksomheter ledes av en virksomhetsleder

Organisasjonskart

Skriv ut