Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Administrasjon og organisasjonsutvikling

Virksomhetsleder/Personalsjef er Liv Rollefsen.

Kommunalsjef Liv Rollefsen

Hovedoppgaver i virksomheten er :

- Videreutvikling av lønns og personaladministrative tjenester, samt kommunens arbeidsgiverpolitikk.

- Sikre at det foregår organisasjonsutvikling og implementering i alle ledd av organisasjonen, samt følge opp ledelsessystemer som selvledelse, medarbeider- og utviklingssamtaler, kvalitetsarbeid og opplæring.

- Rådgiving og veiledning.

- Attføring, omplassering og vernetjeneste.

- Føre de lokale forhandlingene, påse revisjon og vedlikehold av tariffavtaler.

- Følge opp og implementere lovverk og forskrifter innenfor det personalpolitiske området, samt innenfor helse, miljø og sikkerhet.

- Utarbeide kommunens personal- og organisasjonspolicy, samt omstillingsstrategier.

- Videreutvikling av kommunens behov for generell og faglig kompetanse.

- Følge opp kommunenes personal og pensjonsforsikringer.

- Utvikle og implementere kommunens kvalitetsarbeid, samt være ansvarlig for kvalitetsprisen.

- Systemansvar i forhold til lønns- og personalsystem.

- Sørge for at Bamble kommune er en god lærebedrift.

- Sørge for åpen og korrekt informasjon.

 
Relevante nettsider:                                                           

                         

            

 English version

Skriv ut