Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Svineinfluensa

Ta forholdsregler i forhold til svineinfluensa.

Legevakta i Bamble har innført tiltak for å forebygge smitte ved mistanke om svineinfluensa. Årsaken til at dette nå er gjort, henger sammen med erfaringer fra Oslo legevakt.
Når publikum møter opp på legevakten, vil de som har influensalignende symptomer bli bedt om å bruke munnbind, vaske hendene i sprit-vask og sitte på et eget venterom.
Bamble kommune vil fortløpende holde publikum orientert om saken på sine nettsider, og viser forøvrig til Folkehelseinstituttet sin hjemmeside: www.fhi.no og http://www.pandemi.no/

Slik beskytter du deg mot influensasmitte
- Hold hendene rene. Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk
- Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
- Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.

Skriv ut