Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kommunen vil....

Bamble kommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver.

Våre tjenester og oppgaver har stor betydning for hverdagen til mange mennesker.
Vårt mål er å bidra til at Bamble skal være en god kommune å leve i. Kommunen har ansvar for mange ulike oppgaver:
- Vi skal yte kommunale tjenester til de som bor eller oppholder seg i kommunen.
- Vi skal føre tilsyn, regulere og gi råd og veiledning på en rekke områder.
- Vi skal kreve inn skatter og avgifter.
- Vi skal legge til rette for et levende lokaldemokrati.
- Vi skal planlegge og styre hvordan kommunen skal bygges ut.

Stortinget vedtar lover og forskrifter som bestemmer hva kommunen har ansvar for og som setter krav til hvordan vi skal utføre våre oppgaver. Kommunen kan i tillegg påta seg andre oppgaver som kommunens politikere mener er viktige for kommunen.

Bamble kommunen ønsker å være en organisasjon som preges av kvalitet i alle ledd. Vi vil ikke alltid ha mulighet til å innfri alle ønsker og behov fra befolkningen. Både tilgang på ressurser og andre forhold setter grenser for våre muligheter. Vår utfordring er å utnytte tilgjengelige ressurser slik at vi i størst mulig grad kan innfri befolkningens forventinger. Vi ønsker at alle som henvender seg til kommunen skal oppleve å treffe positive medarbeidere som er opptatt av å finne gode løsninger. Bamble kommune har derfor formulert følgende mål for sin virksomhet:

I møte med kommunen skal alle oppleve respekt, vennlighet og ansatte som forsøker å finne gode løsninger.

Skriv ut