Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Nettprat  Nettprat

Sentralbord: 35 96 50 00
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn 12
postmottak@bamble.kommune.no

Servicetorgets åpningstider: 
Mandag- fredag: 07.30-15.00

BEREDSKAP

       Facebook ikon      Twitter ikon      flickr ikon

Servicetorget

På servicetorget får du informasjon og veiledning om alle kommunens tjenester. Vi utfører også enklere saksbehandling innenfor noen av tjenesteområdene.

Servicetorget Bamble kommuneServicetorget  holder til på rådhuset i Langesund. Du finner oss rett på innsiden av hovedinngangen.

Våre åpningstider er:
Mandag - fredag 07:30 - 15:00

Hos oss får du informasjon og veiledning om alle kommunens tjenester. Vi skal være innfallsport til offentlig informasjon, og sørge for at innbyggerenes interesser blir ivaretatt.

Vi skal sikre at våre tjenester til politikere, administrasjon og innbyggere skal fungere løpende i henhold til frister og med opplevd god service.

Hver mandag fra kl 11:30 -15:00 er ordføreren på Servicetorget.

På Servicetorget finner du publikums-pc med internettilgang og tilbud om trådløs internettoppkobling.

Hva kan jeg spørre om?
I utgangspunktet alt. Våre medarbeidere kjenner kommunen og står på for enten å gi deg det du trenger med en gang, eller henviser deg til riktig kontor og/eller person. Det skal ikke mangle på innsatsen. Servicetorget og politiskt sekreteriat skal, i samarbeid med kommunens fagetater, fungere som din hjelper og veileder slik at du får den service du kan forvente som bruker av kommunens tjenester.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:   

 • Brosjyrer og informasjonsskriv
 • Søknadspapirer
 • Bostøtte og startlån
 • Info. om kommunale avgifter
 • Info. om ledige kommunale tomter
 • Kontantsalg av avfallsposer
 • Oversikt over legater
 • Info. om skolerute og SFO-ordning
 • Info. om kommunale og private barnehager
 • Ambulerende skjenkebevilling
 • Behandling av skjenkesaker,kontrolltiltak, beregning av gebyrer
 • Offentlig sakspapirer
 • Godtgjøring til politikere
 • Nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave
Skriv ut