Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Bamble helsehus

Virksomhetsleder: Tove Meinstad

Bamble sykehjem og legevaktBamble sykehjem ligger på Sundby - mellom Stathelle og Langesund, og er en aktiv helseinstitusjon med korttidsavdeling og  langtidsavdeling. Sykehjemmet har totalt 40 sengeplasser.
I tillegg er kommunens hovedkjøkken, hovedvaskeri og ambulerende nattjeneste lokalisert her.

Sykehjemmet har også en egen rehabiliteringsavdeling med 8 sengeplasser, men denne er organisert som en egen virksomhet 

Sykehjemmet kan tilby følgende tjenester:

  • Korttidsopphold
  • Langtidsopphold
  • Avlastningsopphold
  • Tøyvask
  • Matombringing
  • Frisør og fotpleie
Skriv ut