Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Tjenesten inneholder

  • Hjemmesykepleie
  • Hjelp med rengjøring av bolig
  • Matombringing
  • Medisinhåndtering
  • Trygghetsalarm
  • Korttidsutlån av tekniske hjelpemidler
  • Vask av privattøy og utleie av håndklær og sengetøy i sentralt vaskeri

Hjemmetjenesten  er bemannet 24 timer i døgnet, med fagpersonell.

Hjemmetjenesten er inndelt i fire soner. På dag og kveld har hver av de fire sonene sitt personale. På natt er det egen nattpatrulje med utgangspunkt på Bamble sykehjem

Oversikt over hvilken sone du tilhører finner du i menyen til venstre.

All telefon henvendelse rettes til sonekontorene i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.

Utenom åpningstid kan akutte henvendelser formidles via legevakten på telefon 35 96 55 20.

Det søkes om tjeneste på eget skjema. Med søknaden skal det følge legeerklæring.

 

Skriv ut