Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Geografisk soneinndeling hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Bamble kommune er inndelt i fire geografiske soner:

HERRE sone,
Alle med adresse   3965 Herre
Adresser med       3960 Stathelle med gate/veinummer :
- Asdalstrand,  Asdalveien
- Bergsveien
- Garstadveien
- Herreveien  fra 305 og oppover,  Hofstein,  Høenveien, Herumveien
- Nyland,  Nensethveien
- Skjerke,  Surtebogen,  Sødtholtvein,  Svarstad, Sildeberget
- Tveitan

STATHELLE sone,
Alle med adresse 3960  Stathelle , 
Se unntak under Herre - , Langesund - og Vest - Bamble sone

LANGESUND sone,
Alle med adresse  3970 Langesund
Adresser med      3960 Stathelle med gate/veinummer :
- Asvallveien
- Balders vei
- Bjørkesnaret
- Fjellstien,  Furukollen
- Lokes vei
- Njårds vei
- Odins vei
- Ospestien
- Sollia,  Stathelleveien t.o.m. 159 ,  Sykehjemsveien
- Tors vei, Tryms vei, Tyrs vei
- Tangvallveien  t.o.m. 130 – like nr.

VEST – BAMBLE sone,
Alle med  adresse  3960 Stathelle og følgende veinummer :
- Bakkeveien, Bilet, Biletkåsa, Bjerkesethveien, Breisand 
- Dahlsveien
- Elvikveien,  Esaveien,  Europaveien  f. o.m.   347
- Frosteveien
- Fregattveien 
- Glittumveien,  Gml Sørlandske,  Gml Rognsvei,  Gm. Valleveien,
- Gongeveien,  Grindbakken
- Grobstokk,  Gromstadveien,  Grundsundveien
- Haukedalsveien,  Heia,  Heiabakken,  Hyttås
- Kilen,  Kjønnøyaveien
- Meikjærveien
- Nysteinveien
- Pirolveien
- Rakkestadveien, Rognsvei,  Rønholtveien, Rørholtveien
- Skogsstadveien  
- Tangvallveien   f.o m 273, Tveten
- Vallekjær,  Valleveien,  Vinjastranda,  Vinjeveien
- Åby

Skriv ut