Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Telefon: 35 96 55 20
Telefax: 35 96 55 01
Adresse:
Bamble sykehjem
Sykehjemsveien 1
3970 Langesund
Min GAT

 

Legevakt / legetjeneste

Virksomhetsleder for legevakta er Sissel Ørvik

Sissel Ørvik

Telefon: 35 96 55 20 

Hvor finner du legevakta?

Bamble legevakt ligger på Sundby -mellom Stathelle og Langesund, i lokalene til Bamble sykehjem.Inngang via sykehjemmets hovedinngang.

 
Vis større kart

 

 Åpningstid: Døgnåpen legevakt, bemannet med autorisert sykepleier

 • lege i vakt kl. 15 - 08 hverdager
 • hele døgnet lør, søn og helligdager

Målgruppe:

Enhver som oppholder seg i Bamble kommune og som har behov for legehjelp / vurdering i forbindelse med akutt sykdom eller skade som ikke kan vente til neste dag

Forventninger til brukere av legevakt:

 • Kontakt legevakt ved behov for legehjelp / vurdering i forbindelse  med akutt sykdom eller skade som ikke kan vente til neste dag 
 • Bruk fastlegen din på dagtid
 • Oppgi navn, telefon, fødselsnummer og adresse på den det gjelder, innringer må oppgi eget navn og telefonnummer når pasienten ikke kan ringe selv
 • Oppgi kort og så nøyaktig som mulig hva det gjelder, tidligere sykdommer og eventuelle medisiner som kan være av betydning. Svar på spørsmål fra sykepleier, dette er viktig for å gi rett hjelp til rett tid!
 • Vær oppmerksom på at timeavtaler er veiledende og kan endres på kort varsel som følge av at lege må rykke ut eller at dårlige pasienter med akutt behov for lege ankommer legevakt
 • Når du kommer inn til legen, er det viktig at du gjentar opplysningene du har gitt tidligere
 • Sykepleier bistår med råd og veiledning, prøvetaking, sårbehandling, undersøkelser og salg av medisiner og materiell
 • Sykebesøk i hjemmet er forbeholdt de som av medisinske grunner ikke kan komme til legevakta
 • Det er kun lege som har rett til å rekvirere og signere drosjetranport for pasienter som skal til / fra legevakt
 • Det er lurt å ringe på forhånd og gjøre avtale om konsultasjon, legen er ikke alltid tilgjengelig hvis man møter uten forhåndsavtale

Oversendelse av epikrise til fastlege

For å sikre at viktig medisinsk informasjon kommer til fastlegen din, sendes epikrise automatisk. Du må aktivt si fra hvis du ikke ønsker at informasjonen skal sendes til fastlegen din

Skriv ut