Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Telefon: 35 96 55 20
Telefax: 35 96 55 01
Adresse:
Bamble sykehjem
Sykehjemsveien 1
3970 Langesund
Min GAT

 

Fastleger i Bamble

Fastlegekontorene i Bamble:

  • Langesund legesenter med legene; Bjørn Hydal Sørensen/Eirin Fandrem, Michael Lissner, Jan Erik Karlsen og turnuslege
  • Stathelle legesenter med legene; Anders Mølmen, Lars Omdal, Øystein Vik, Ragnhild Monsen og turnuslege
  • Rønholt legekontor med lege; Sveinung Vatnedalen
  • Bamble legesenter med lege; Dag Ove Karsten/Steinar Graff

Hvordan skaffe seg / bytte fastlege:

Når du velger flytting til en ny kommune, vil du motta legevalgsskjema med tilbud om å velge fastlege i den nye kommunen. Dersom du ikke aktivt velger en ny lege i kommunen, vil du beholde den legen du hadde før flytting. Når du ønsker å bytte fastlege, kan du gå fram på en av følgende måter:

  • Send inn det mottatte skjemaet
  • Gå inn på "MinFastlege" (se lenke under)og foreta byttet selv på nettet
  • Hvis du ikke har anledning til å bruke Internett, kan du ringe fastlegekontoret på telefon 810 59 500. Ha ditt fødselsnummer (11 sifre) klart før du ringer. Fastlegekontoret kan fortelle deg om tilgjengelige fastleger og sette deg på listen til den fastlegen du ønsker deg dersom legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du vil få et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

Klageadgang:

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes

kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 

 

Skriv ut