Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Telefon: 35 96 55 20
Telefax: 35 96 55 01
Adresse:
Bamble sykehjem
Sykehjemsveien 1
3970 Langesund
Min GAT

 

Nye legehjemler til Bamble kommune

Bamble kommune har søkt og fått innvilget 2 nye fastlegehjemler. Langesund legesenter har fått den ene av hjemlene, ansettelsesprosessen er i sluttfasen og ny lege vil være på plass første halvdel av 2013. Legehjemmel nr.2 skal plasseres ved Bamble legesenter. Det jobbes for tiden med forberedelser for utlysning og videre ansettelsesprosess. Ny lege vil være i drift i løpet av 2013.
Skriv ut