Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Rehabilitering

Virksomhetsleder er Ellen Wille

Ellen Wille

"Sammen om et aktivt liv"

Sammen ønsker vi å bidra til god livskvalitet, og aktiv deltakelse i sammfunnet, for den enkelte.

Virksomheten består av:

 • Dammane Døgnrehabilitering - 8 plasser
 • Dammane Ergoterapi
 • Dammane Fysioterapi
 • Dammane Dagavdeling

Virksomhetens ansvarsområder:

Forebyggende arbeid;      

 • aktivitetstilbud for eldre gjennom tilbud ved Dammane Dagavdeling
 • tilrettelegging i hjemmet
 • forebyggende og helsefremmende arbeid i barnehager og skoler
 • fallforebyggende trening
 • forebyggende hjemmebesøk til eldre
 • universell utforming ved kommunale bygg
 • tilrettelegging for bruk av velferdsteknologi
 • bekkenbunnstrening etter fødsel

 Rehabilitering, habilitering, behandling;

 • Dammane Døgnrehabilitering - 8 plasser
 • balansegrupper
 • MS gruppe
 • bassenggrupper for barn og voksne
 • diverse behandlingsgrupper i regi av private fysioterapeuter
 • undersøkelser og individuell behandling, trening, veiledning på institutt
 • undersøkelser og hjemmebehandling av barn og voksne/eldre ved behov 
Skriv ut