Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Postadresse:
Bamble kommune
Virksomhet Rehabilitering
Postboks 80,
3993 LANGESUND

Besøksadresse
:
Sykehjemsvn. 1
3960 STATHELLE

Telefon: 35 96 55 28
E-post: postmottak@bamble.kommune.no
Min GAT

Dammane Ergoterapi

Hva er ergoterapi

Ergoterapeuten arbeider med mennesker som har eller står i fare for å få vansker med å mestre aktiviteter som er en selvfølge i dagliglivet.

Ergoterapeuten kan bidra med:

 • Kartlegging av situasjonen.
 • Kompensering for tapt funksjon ved for eksempel formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler.
 • Tilpassing av bolig.
 • Tilrettelegging i skole og barnehage.
 • Veiledning, informasjon og undervisning.
 •  Forebyggende tiltak som f.eks. universell utforming.

 

Praktiske opplysninger

 

Hva kan du forvente av oss?

 • Du skal bli møtt med respekt og høflighet.
 • Vi vil gi informasjon, råd og veiledning.
 • Vi skal lytte til deg og hva du uttrykker som dine behov.
 • Vi skal overholde vår taushetsplikt.
 • Vi skal utforme og gjennomføre tiltak i samarbeid med deg og eventuelt dine pårørende.
 • Du skal møte en ergoterapeut som er faglig kvalifisert.
 • Vi skal samarbeide med andre faggrupper/tjenesteytere om et helhetlig tilbud der det er naturlig.
 • Vi skal være behjelpelig med henvisning videre.
 • Vi skal dokumentere i journal det arbeidet som utføres.
 • Du skal få beskjed om at henvisningen er mottatt dersom ventetiden er over en måned.

 

Hva forventer vi av deg?

 • Du må selv ønske tjenesten og gi ditt samtykke til å motta den.
 • At du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • At du sier i fra om hva du ikke er fornøyd med.
 • At du ut i fra dine forutsetninger samarbeider for å finne gode løsninger.
 • At du møter til avtale eller sier i fra dersom tiden ikke passer. 
Skriv ut