Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Postadresse:
Bamble kommune
Virksomhet Rehabilitering
Postboks 80,
3993 LANGESUND

Besøksadresse
:
Sykehjemsvn. 1
3960 STATHELLE

Telefon: 35 96 55 28
E-post: postmottak@bamble.kommune.no
Min GAT

Ergoterapi for barn og unge

Hva er ergoterapi for barn og unge?

Ergoterapi er et tiltak som i hovedsak skal hjelpe barn og unge som har ulike typer aktivitetsproblemer i det daglige liv. Ergotrapi for barn og unge er en del av skolehelsetjenesten i Bamble kommune.

Ergoterapeuten kan bidra med;

  • Vurdering og rådgivning i forhold til finmotorikk og andre daglige aktiviteter.
  • Kompensere for tapt funksjon ved for eksempel formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler.
  • Bistå planlegging av fysiske tilpasninger i hjem, skole/SFO, barnehage og utemiljø.

 

Aktuelle tjenester:
Ergoterapi

Fysioterapi

Skolehelsetjeneste

 

Aktuelle samarbeidspartnere:
Fysioterapi i Bamble

Helsesøster og jordmortjenesten

Skole og barnehage

Barne og familevern

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

 

Linker:
Funksjonshemmede og fritid

Tiltak for funksjonshemmede barn og unge

Skriv ut