Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Postadresse:
Bamble kommune
Virksomhet Rehabilitering
Postboks 80,
3993 LANGESUND

Besøksadresse
:
Sykehjemsvn. 1
3960 STATHELLE

Telefon: 35 96 55 28
E-post: postmottak@bamble.kommune.no
Min GAT

Formidling av tekniske hjelpemidler

Ved behov for hjelpemiddel vil en aktuell fagperson fra kommunen i samråd med bruker vurdere hvilket hjelpemiddel som er mest hensiktsmessig. Henvend deg til Sonekontoret der du bor, eller til en fagperson du allerede er i kontakt med, f.eks. hjemmesykepleie, ergoterapeut eller fysioterapeut. Er du usikker på hvor du skal henvende deg, ring servicetorget tlf. 35 96 50 00.

 

Kortvarig behov for hjelpemiddel

Ved kortvarig behov lånes hjelpemiddel ut fra et av kommunens lagre.Hvert sonekontor har sitt lager. Dette utlånet er i utgangspunktet begrenset til 3 måneder, men kan forelenges. Eksempler på hjelpemiddel for kortidsutlån;

  • Krykker
  • Rullestol
  • Toalettforhøyer
  • Rollator

 

Langvarig behov for hjelpemiddel

Ved langvarig behov for hjelpemiddel bistår kommunen med søknad til hjelpemiddelsentralen i Telemark som gjør vedtak på langtidsutlån. Dersom bruker har hjemmesykepleie bistår disse som regel med søknad om hjelpemidler knyttet til pleien og andre enklere hjelpemidler. Det være seg toalettforhøyere, gripehåntak, ganghjelpemidler etc. Enkelte pleiere kan også bistå med søknad på manuelle rullestoler, løftestoler og personløftere. Ved ønske om en totalvurdering av hjelpemiddelbehov, boligtilpasninger eller andre mer avanserte hjelpemidler som elektriske rullestoler, ramper og liknende skal alltid kommunens ergoterapeut kontaktes.

Skriv ut