Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kultur og oppvekst

Kommunalsjef for Kultur og oppvekst er Rolf Dehli

Kommunalsjef Rolf Dehli"Vi skal bidra til at alle i Bamble har mulighet for et verdig liv"

Enhet for kultur og oppvekst skal gi befolkningen et godt kulturtilbud og sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø. Enheten har også ansvar for andre tjenester til mennesker som trenger hjelp.

Vi har ansvar for:

 • Kultur- og fritidstilbud
 • Forebyggende arbeid
 • Folkehelsearbeid
 • Hjelp til barn, ungdom og familier som trenger spesiell oppfølging
  • tiltak til funksjonshemmede barn og unge
  • helsesøster- og jordmortjenesten
  • barne- og familievern
 • Integrering av flyktninger og innvandrere
 • Voksenopplæring
 • Sosialhjelp
 • Hjelp til å komme ut i arbeid og aktivitet
 • Bistand til mennesker med rusproblemer

Vi legger vekt på:

 • Skape engasjement og stimulere til utvikling av et allsidig kulturliv
 • Bidra til gode lokalsamfunn hvor mennesker opplever tilhørighet og fellesskap
 • Hjelpe mennesker til å ta ansvar for eget liv og utvikle egne ressurser
 • Gi mennesker mulighet til positive opplevelser
 • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, barnehager, skoler og andre med ansvar for barn og ungdom

English version

Skriv ut