Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Sentralbord: 35 96 50 00
Servicetorget hjelper deg
Postadresse
Postboks 80, 3993 Langesund
Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund
postmottak@bamble.kommune.no
BEREDSKAP

Barne- og familievern

Leder for virksomheten Bjørg Rein. Virksomheten yter hjelp etter lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester.

Bjørg Rein

Barne- og familievernet inneholder barnevernestjenesten og familievernet.

Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester, som skal sikre at barn som trenger det, får hjelp.

Barneverntjenesten skal hjelpe både barn og foreldre/foresatte.

Når det kommer en melding om bekymring for et barn skal barneverntjenesten vurdere om det skal settes i gang undersøkelse. I så fall sendes det et brev til foreldre/foresatte om at barneverntjenesten vil snakke med dem om saken. Samtalen foregår enten på barneverntjenestens kontor eller i hjemmet. Det er viktig at foreldre og barn får si sin mening om saken.

  • Barneverntjenesten vektlegger samarbeid med foreldre/foresatte.
  • Barneverntjenesten skal også hjelpe og støtte familier som ber om det i forbindelse med skilsmisse, sykdom, død, barneoppdragelse, rusproblemer, svangerskap hos ungdom o.a.

Målsettingen for barneverntjenesten er:
Barneverntjenesten skal bidra til at alle barn får den omsorgen, tryggheten og de utviklingsmuligheter de har krav på.

Familieavdelingen er et frivillig lavterskeltilbud og tilbyr hjelp til

  • Enkeltpersoner
  • Voksne
  • Barn og unge
  • Par
  • Familier i vansker eller kriser

For mer informasjon se på de respektive avdelingers hjemmeside på venstre side.

Skriv ut