Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Sentralbord: 35 96 50 00
Servicetorget hjelper deg
Postadresse
Postboks 80, 3993 Langesund
Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund
postmottak@bamble.kommune.no
BEREDSKAP

Barnevern

Barnevernleder: Dag Bratberg.

Målsettingen for barneverntjenesten er:

Barneverntjenesten skal bidra til at alle barn får den omsorgen, tryggheten og de utviklingsmuligheter de har krav på.

Når kan/skal barneverntjenesten yte hjelp ?

 • Når barn ikke får den omsorgen de trenger.
 • Når barn blir mishandlet eller utsatt for alvorlige overgrep.
 • Når barn har særlig behov for hjelpetiltak som for eksempel støttekontakt, besøkshjem, fosterhjem, hjelp i skolesituasjon eller i hjemmet, barnehagetilbud og fritidstilbud.
 • Barneverntjenesten kan kreve å få overta omsorgen for barn dersom de er utsatt for grov omsorgssvikt. Først skal andre former for hjelp være prøv. En egen fylkesnemnd avgjør en slik sak.

Når kontakter man barneverntjenesten?

 • Når man tror eller vet at barn har det vondt - og når barn ikke har det slik barn skal ha det.
 • Når man trenger råd og veiledning i forhold til barn.
 • Hvem henvender seg til barneverntjenesten? Barn, foreldre/foresatte, familie, naboer, sosialtjenesten, skole, barnehage, helsestasjon/lege, sykehus, skoletannlege, rusmiddelpoliklinikk, PPT, politi + andre.


Hvordan arbeider barneverntjenesten?

 • Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester, som skal sikre at barn som trenger det, får hjelp.
 • Barneverntjenesten skal hjelpe både barn og foreldre/foresatte.
 • Når det kommer en melding om bekymring for et barn skal barneverntjenesten vurdere om det skal settes i gang undersøkelse. I så fall sendes det et brev til foreldre/foresatte om at barneverntjenesten vil snakke med dem om saken. Samtalen foregår enten på barneverntjenestens kontor eller i hjemmet. Det er viktig at foreldre og barn får si sin mening om saken.
 • Barneverntjenesten vektlegger samarbeid med foreldre/foresatte.
 • Barneverntjenesten skal også hjelpe og støtte familier som ber om det i forbindelse med skilsmisse, sykdom, død, barneoppdragelse, rusproblemer, svangerskap hos ungdom o.a.


Hvem arbeider i barneverntjenesten ?

Dag Bratberg er leder for barneverntjenesten. Og det er 6 saksbehandlere og en kontoransatt. Alle saksbehandlerne og avd.leder har 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning.
Alle ansatte har taushetsplikt. 

Barnevernets tjenester:

 • Hjelpetiltak tilrettelagt den enkelte: Barnevernet arbeider utfra prinsippet om å gi den enkelte rett hjelp til rett tid.

Dette innebærer at barnevernet skal prøve å finne best mulig hjelpetiltak til den enkelte. Dette kan dreie seg om alt fra økonomisk hjelp til enkelt formål, hjemmekonsulent som veileder foreldre i det å være foreldre, fritidsaktiviteter osv.   

  

Skriv ut