Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Sentralbord: 35 96 50 00
Servicetorget hjelper deg
Postadresse
Postboks 80, 3993 Langesund
Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund
postmottak@bamble.kommune.no
BEREDSKAP

Familieavdelingen

Vi er et frivillig lavterskeltilbud og tilbyr hjelp til:

  • Enkeltpersoner
  • Voksne
  • Barn og unge
  • Par
  • Familier i vansker eller kriser

Tjenesten er gratis.
Alle kan ta kontakt med oss direkte på telefon uansett problemets størrelse. Gjennom våre tjenester kan du få svar eller hjelp til å finne egne løsninger på spørsmål, for eksempel: Konflikt/kommunikasjon i familie, utfordrende tenåringer, ungdomsproblem, hjelp til å sette grenser, lage gode rutiner for barn og unge etc......

Vi benytter oss av ulike metodiske verktøy:

  • Råd og veiledning
  • Coaching i ulike utfordringer i hverdagen og familielivet
  • Familienettverket
  • Samarbeid med andre instanser etter behov

Det er fullt mulig å ringe for å få råd om "vanlige" vanskeligheter som kan oppstå i familien. Om det er nødvendig, bestilles time via telefon.

Tar du deg tid, så tar vi oss tid til å snakke grundig med deg på telefon om det du står oppe i. Vi prøver å forstå og leve oss inn i din situasjon, men vi kan også stille mange "utfordrende" spørsmål for å se om det er noe hjelp i å se en sak fra andre synsvinkler. I en samtale kan vi være en elle to terapeuter.

Hver onsdag har vi åpen dør fra kl. 12:00 til 14:00, og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi er å treffe på Rådhuset i Langesund, du kan henvende deg på Servicetorget. Ellers er vi å treffe på telefon 35 96 51 90 på hverdager fra kl. 08:00 til 15:00.

Linda Blandkjenn                                           Bente Wold
 Familieveileder                                          Familieveileder

Skriv ut