Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sentrumsbygget, Storgt. 8,
3970 Langesund

Postadresse:
Postmottak, Bamble kommune 
3970 Langesund

Telefonnummer:
35 96 53 00

Telefaks:
35 96 53 10

Innvandring, voksenopplæring og aktivisering (VIVA)

Kst. Virksomhetsleder Innvandring, voksenopplæring og aktivisering (VIVA) - Stig Roar Hansen

Virksomheten (VIVA) omfatter kvalifisering av innvandrere og flyktinger gjennom opplæring i norsk og samfunnskunnskap og deltagelse i introduksjonsprogrammet. Virksomheten har også ansvaret for å organisere spesialundervisning for voksne og aktivisering av eldre og frivillige.                                             

Tlf: 35 96 50 00

Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Skriv ut