Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sentrumsbygget, Storgt. 8,
3970 Langesund

Postadresse:
Postmottak, Bamble kommune 
3970 Langesund

Telefonnummer:
35 96 53 00

Telefaks:
35 96 53 10

Flyktning og innvandring

Målsettingen for integreringsarbeidet på flyktningetjenesten er:

-Å bosette flyktninger etter kommunestyrevedtak og avtale med IMDI - Sør

-Å legge til rette for at flyktningene gjenvinner ansvar for eget liv og blir      selvhjulpne.

-Å legge til rette for nødvendig kvalifisering (norsk, samfunnskunnskap,    språktrening, arbeidstrening).

-Å legge til rette for integrering i lokalsamfunnet (aktiviteter osv.).

-Å legge til rette for barnas integrering i skole- og fritidsmiljøer.

-Å bidra til økt kompetanse hos de som jobber med flyktninger.

-Å jobbe forbyggende mot rasisme og fremmedfrykt i lokalsamfunnet.

Skriv ut