Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sentrumsbygget, Storgt. 8,
3970 Langesund

Postadresse:
Postmottak, Bamble kommune 
3970 Langesund

Telefonnummer:
35 96 53 00

Telefaks:
35 96 53 10

Voksenopplæring

Voksenopplæringa i Bamble kommune gir tilbud om opplæring på grunnskolenivå, samt undervisning i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne utlendinger. Det gis tilbud om spesialundervisning til innbyggere over 20 år som har behov for dette. I tillegg kan vi gi tilbud om grunnskoleeksamen.

Voksenopplæring på videregående nivå skal gis av
Telemark fylkeskommune.

Stig Roar Hansen
Virksomhetleder
Tlf: 35965311
Mob: 481 65 091
StigRoar.Hansen@bamble.kommune.no

 

Skriv ut