Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sentrumsbygget, Storgt. 8,
3970 Langesund

Postadresse:
Postmottak, Bamble kommune 
3970 Langesund

Telefonnummer:
35 96 53 00

Telefaks:
35 96 53 10

Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne er et tilbud som gis til innbyggere som har mangelfull grunnskoleopplæring, eller som har behov for et tilpasset tilbud for å få et fullverdig vitnemål fra grunnskolen.

For tiden har vi et samarbeid med Voksenopplæringssenteret i Porsgrunn kommune, hvor denne opplæringen gis.

Skriv ut