Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Bamble bibliotek
Krabberødstrand 14,
3960 Stathelle

Tlf.: 35 96 56 50
Fax: 35 96 56 51
bambib@bamble.folkebibl.no

Facebook ikon 

Internettreglement

Det er gratis å låne våre maskiner, men det er knyttet noen betingelser til bruken av dem. Les derfor nøye gjennom reglementet nedenfor før du setter i gang. Du er selv ansvarlig for det som skjer på maskinen i den periode du disponerer den. Flytt derfor ikke fra en maskin til en annen uten å gi beskjed i skranken.

Brudd på betingelsene kan resultere i utelukkelse fra maskinbruk, erstatningskrav mm.

1.gang – advarsel

2.gang – utelukkelse for 2 uker

3.gang – utelukkelse for 2 måneder

4.gang – utelukkelse for 1 år


For å få tilgang til maskinene, må du selv registrere deg på en timeliste.

Registreringsliste foreligger i skranken.

NB! Du er selv ansvarlig for at tidsfristen overholdes!

Maskinene kan disponeres ½ time per dag.

I forbindelse med oppgave o.l. kan tiden evt. forlenges ½ time

Maskin 4 er primært beregnet på barn og ungdom opp til 16 år. Voksne kan bruke maskinen i følge med barn.

Det er ikke tillatt å:

·       Endre oppsett av operativsystem eller programvare.

·       Henvend deg til personalet, dersom det oppstår problemer.

·       Laste ned filer fra nettet til maskinens harddisk.

·       Benytte maskinene til å lete frem pornografisk, voldelig eller rasistisk    innhold.  

NB! IKKE SLÅ AV MASKINENE ETTER BRUK!

 

Du kan derimot gjerne:

·       Skrive ut sider. Sjekk imidlertid først hvor stor utskrift vil bli før du setter i gang så det ikke blir unødvendig dyrt. Det koster 2,- kr per side. Kr 4,- for fargeutskrift.

·       Benytte maskinen til e-post.

14.01.2005

Skriv ut