Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sentrumsgården, Storgt. 8,
3970 Langesund

Postadresse:
Postmottak, Bamble kommune 
3970 Langesund

Telefonnummer:
35 96 53 00

Telefaks:
35 96 53 01

 

Friområder og friluftsliv

Bamble kommune har mange flotte friområder. Langøytangen fyr og Krogshavn er to av dem.

I de senere år er forholdene lagt godt tilrette for et aktivt friluftsliv både ved kysten og i innlandet. Det er merket flere titalls km. med stier, satt opp informasjonstavler med kart hvor stiene er tegnet inn og det er i en viss utstrekning opparbeidet parkeringsplasser.

Bamblemarka er et eldorado for kanopadlere. De gamle fløtningsvassdragene er glimrende utgangspunkt for naturopplevelser. Spesielt gir turen opp Herrevassdraget til Nensethstranda eller Kilebygda en rikt inntrykk fra en gammel ferdselsvei hvor det fremdeles finnes synlige tegn på fordums næringsvirksomhet og bosetting.

Ved siden av dette kan vi anbefale å sjekke ut nettsidene til www.grenlandsboka.no

Grenlandsboka

 

Skriv ut