Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

KulturSMILet - Den kulturelle skolesekken

Bamble kommune har arbeidet systematisk med "Den kulturelle skolesekken" siden 2004. Arbeidet er et tett sammerbeid mellom ulike kulturinstitusjoner i kommunen og grunnskolene. Tilbudene består av kunstopplevelser gjennom fylkeskommunens turneorganisasjon "Kulturskatten i Telemark" og Bambles egen lokale plan "KulturSMILet". KulturSMILet fikk Bamble kommunes kvalitetspris for 2006 - 2007, og vant også den nasjonale skolesekkprisen "Gullsekken" på kr.100 000,- i 2008.

Bamble kommune vant gullsekken

 

Skriv ut