Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Besøksadresse:

Sentrumsgården,

Storgata 8,

3970 Langesund

Rektor i Kulturskolen: John Mikal Guldager

john-mikal.guldager@bamble.kommune.no

telefon 35965303

mob 91365105

Inspektør/produsent: Ingrid Nåvik Grønlund

ingrid.gronlund@bamble.kommune.no

telefon 35965302

mob 48164978

 

Gjør kulturskolen mer?

Kultursmilet

Bamble kulturskole er en aktiv part i kulturSMILet i Bamble (som fikk pris for beste kommunale kulturelle skolesekktilbud i Norge!) følgende aktiviteter har kulturskolen i denne planen:

Juleballade Juleballade 2008 - messingblåsere
Kulturskolen gjennomfører i desember en forestilling som reiser på turne og vises på alle grunnskolene i Bamble kommune. Nærmere 2000 barn i kommunen har sett forestillingen.  Aktørene i forestillingen er elever og lærere i kulturskolen. Inneværende skoleårs Juleballade bestod av 60 aktører på scenen  og uttrykkene handlet om musikk, dans og drama. 

 Morokoret
To av kulturskolens lærere leder morokoret som består av elever på 2. trinn. Lærerne reiser rundt til de enkelte skolene etter tur. Elevene får synge sanger av ulike genre og, lekt med rytmer og deltar i framføring.

Dans 5. og 9. trinn                                                                      Kulturskolens dansepedagog gjennomfører danseundervisning i bolker på de ulike skolene. Bolkene varer i 3 uker for 5. trinn og i 6 uker for 9.trinn. Elevene får kjennskap til ulikedansegenre som selskapsdans, hip hop, street og breakdans.


DansereDen kulturelle spaserstokken
Alders og eldresentre får besøk av musikere fra kuolturskolen som har underholder de eldre. Dette er ett veldig populært tiltak som vi håper på å videreføre.

Ungdommens kulturuke.
Ungdommens kulturuke – og ungdommens kulturmønstring i Bamble er ett tradisjonsrikt arrangement som gir ungdom i kommunen tilbud i mange ulike kurs og tiltak. Bamble kulturskoles lærere har bidratt med sin kompetanse og gitt kurs i band og sang.

Tilrettelagt musikkopplæring
Kulturskolen samarbeider med voksenopplæringa om tilpasset musikkopplæring for funksjonshemmede. Vi tar tak i elevenes ønsker og potensial og skaper grunnlag for vekst og musikkglede.

Teatergruppenes oppsetninger.
Hvert år setter teatergruppene i Bamble kulturskole opp skuespill eller teater stykker. I de siste årene har kulturskolen satt opp følgende teaterstykker:

Annie, Pippi, Snehvit og de syv dvergene, Heksene, Bugsy Malone, Peer Gynt, Alice i Eventyrland, m.fl.

Danseforestillinger:                                                                               
Kulturskolens danseavdeling viser seg fram på stor scene en gang i året. Da blir scenen i Sentrumsgården fylt av over 100 dansere, flott iscenesatt med proft lys.


Her følger flere linker til hva avisene har skrevet om Bamble kulturskole sine prosjekter:

Den BLÅ timen.

Juleballade 2007 

Juleballade 2008

Juleballade 2009

Skoleprosjekt på Stathelle barneskole

Ungdommens kulturuke

Teaterforestilling: "Heksene"

Teaterforestilling: "Pippi"

Teaterforestilling: "Snehvit"

Teaterforestilling: "Annie"

Anmeldelse "Annie"

Teaterforestilling: Robin Hood

Danseforestilling: Sommerdag i Steinvika

Korskolens vårkonsert

Bamble kulturskole 15 år 

 

Skriv ut