Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Besøksadresse:

Sentrumsgården,

Storgata 8,

3970 Langesund

Rektor i Kulturskolen: John Mikal Guldager

john-mikal.guldager@bamble.kommune.no

telefon 35965303

mob 91365105

Inspektør/produsent: Ingrid Nåvik Grønlund

ingrid.gronlund@bamble.kommune.no

telefon 35965302

mob 48164978

 

Om undervisningen

Elevene har undervisning en gang pr. uke. Undervisningen foregår i grupper eller enkeltvis, alt etter aktivitet og nivå. Undervisningstiden er normalt lengre når man har gruppeundervisning enn når man får opplæring enkeltvis.

Tidspunkt for instrumentalundervisning avtales med instrumentallæreren. Elever som får undervisning i grupper har 1. prioritet ved timeavtale. Undervisningen vil bli holdt på skolene i Bamble kommune og Sentrumsgården i Langesund.

Opptredener er en viktig del av undervisnings-virksomheten i kulturskolen. I løpet av et skoleår arrangerer kulturskolen egne elevkonserter eller forestillinger. I tillegg spiller elevene på andre arrangementer etter forespørsel.

Mange av fagene i kulturskolen fordrer noe hjemmearbeid.
I instrumentalopplæringen vil elevene få hjemmelekser til hver spilletime. Det er viktig at de foresatte stimulerer til at hjemmearbeidet blir gjort.

Elevene vil etter hvert få et repertoar av ferdigheter innenfor sin aktivitet. Dersom det faller seg naturlig, så bruk elevens evner i familien også. La dem framføre noe for søsken, tanter, onkler og besteforeldre. La kulturutfoldelsen bli en del av hverdagen!

Skriv ut