Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Utleie av kulturhus og idrettsanlegg

Bamble kommune leier ut lokaler. Lokale lag og foreninger får låne lokaler gratis, med unntak av  Halen gård som har egne utleieregler.

Utleien foregår via servicetorget.

For å få en oversikt på ledig tid i de største anleggene våre, kan du følge denne linken (Skjærgårdshallen Rønholthallen og Grasmyrhallen).

Utleie av Sentrumsgården kulturhus

Ønsker du å benytte hallene til ikke-idrettslige arrangement, f.eks diskotek, må du søke om dette på eget skjema.

Kommunale idrettsanlegg benytter dette utleiereglementet, reglene for Skjærgårdshallen finner du her  (nederst på siden).

Skriv ut