Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Nettprat  Nettprat

Sentralbord: 35 96 50 00
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn 12
postmottak@bamble.kommune.no

Servicetorgets åpningstider: 
Mandag- fredag: 07.30-15.00

BEREDSKAP

       Facebook ikon      Twitter ikon      flickr ikon

Næring, miljø og samfunnsutvikling

Kommunalsjef for Næring, miljø og samfunnsutvikling er Leidulf Aakre

Enheten består av virksomhetene Samfunnsutvikling og Næringssjef.

Næringssjef er Ingrid Grandum Berget

Enhetens hovedoppgaver er:

  • Areal- og reguleringsarbeid
  • Byggesaksbehandling
  • Bo- og tettstedsutvikling
  • Eiendomstaksering
  • Forvaltning av jord- og skogbruk
  • GeoData
  • Miljø - utslipp, forurensing, klima/energi, forsøpling
  • Næringsutvikling 
  • Viltforvaltning 

English version 

 

Skriv ut