Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Sentralbord: 35 96 50 00
Servicetorget hjelper deg
Postadresse
Postboks 80, 3993 Langesund
Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund
postmottak@bamble.kommune.no
BEREDSKAP

Frier Vest

Bamble kommune og Grenland som helhet mangler næringsarealer av større format og kan derfor vanskelig ta imot større plasskrevende næringer. Utvikling av mulige næringsområder som Frier Vest er derfor av stor betydning. Parallelt med pågående mulighetsstudie, er det opprettet kontakt med grunneiere og det arbeides med kartlegging av interesser for utvikling av området. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en fylkesdelplan for området, gjerne sett i sammenheng med utredning av nye havnealternativer i Grenland. Delplaner for etappevis utbygging kan være aktuelt.

Skriv ut