Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

KICK OFF FOR BAMBLE NÆRINGSFORENING

Anne Kathrine Vaagen Rogn  Foto Tom B. Hansen PDOnsdag 9. november møttes 80 næringslivs-representanter på Lasses i Bamble for å diskutere lokale næringslivsspørsmål og revitalisere gamle Bamble håndverk- og industriforening. Med utgangspunkt i de kommunale næringsfrokostene er det etablert et interimsstyre under ledelse av Anne Kathrine Vaagen Rogn. Foreningen tar sikte på å gjennomføre et konstituerende møte i begynnelsen av 2012.

Den første saken foreningen vil involvere seg i er forberedelser til å bli vertskap for Fjordline. Ferjeforbindelsen gir muligheter for lokal utvikling, og det er viktig å få på plass en arbeidsgruppe så fort som mulig.

Anne Kathrine Vaagen Rogn understreket  at foreningen er opptatt av å få en tett og fruktbar dialog med kommunens politikere og administrasjon. Hun presiserte videre at næringslivet sammen skal bygge stolthet over alt det positive som foregår i Bamble.

Skriv ut