Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Nettprat  Nettprat

Sentralbord: 35 96 50 00
Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn 12
postmottak@bamble.kommune.no

Servicetorgets åpningstider: 
Mandag- fredag: 07.30-15.00

BEREDSKAP

       Facebook ikon      Twitter ikon      flickr ikon

Samfunnsutvikling

Kommunalsjef er Leidulf Aakre

Leidulf AakreVirksomheten Samfunnsutvikling har ansvar for tjenester knyttet til:

  • Arealplanlegging
  • Byggesaksbehandling
  • Eiendomsskatt
  • Geodata
  • Jord- og skogbruk
  • Viltforvaltning

Årets gebyrregulativ (2014)  for behandling av plan, byggesaker, kart og oppmåling.

Grenlandsstandarden benyttes ved planbehandling i Bamble kommune.

Skriv ut