Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Bygging

Den kommunale byggesaksbehandling reguleres av plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter. Kommunens planbestemmelser og vedtekter utgjør i tillegg en viktig del av det juridiske grunnlag for saksbehandlingen

Byggesak hjelper deg med:

  • Veiledning om når og hvordan du kan sende byggesøknad
  • Saksbehandling av bygge- og delingssaker
  • Å overholde plan- og bygningslovens bestemmelser

Hvordan når du oss?

Det er åpent for publikum og for telefonhenvendelser på mandager onsdager og fredager

  • Du kan ringe Servicetorget på telefon 35 96 52 40 og bli satt over til saksbehandler i samme tidsrom.
  • Du kan også komme innom for en uformell samtale. Henvendelse skjer til Servicetorget, som kontakter ledig saksbehandler. Hvis du vil være sikker på at du ikke må vente, bør du avtale tid i forkant. Vår besøksadresse er Kirkeveien12, Langesund.
  • Du kan også sende e-post til: postmottak@bamble.kommune.no
  • Du kan sende brev til: Bamble kommune Rådhuset, postboks 80, 3993 Langesund.

Her finner du lenke til: Plan og bygningsloven , Byggteknisk forskrift og Byggesaksforskriften

Informasjon om de nye energikravene i teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK) finner du her. Kravene trår i kraft fra 01.08.2009.

Her finner du Byggesaksblanketter (pdf)

Byggsøk (Direktoratet for byggkvalitet)

Skriv ut