Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Jord- og skogbruk

Landbrukskontoret arbeider for det meste med statlig lovpålagte oppgaver. Kontoret skal bidra til at gjeldende landbrukspolitikk gjennomføres i praksis.

Stikkord for viktige tiltak er arealplaner, tilskuddsforvaltning, lovforvaltning, næringsutvikling, bærekraftig skogbruk, bevaring av kulturlandskapet og biologisk mangfold, forurensning, rådgiving og veiledning.

Lovforvaltningen er i hovedsak knyttet til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, odelslov, forpaktningslov. Næringsutvikling er i hovedsak knyttet til søknader til BU-fondet, både til tradisjonelt landbruk og for nye næringer.

Landbrukskontoret har sekretariat funksjon for Viltnemnda og Landbruksnemnda.

Landbrukskontoret har 2 ansatte:

Anne Øvrum(jordbrukssjef), og Einar Teigen (rådgiver skogbruk/vilt).

 

Skriv ut