Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Skole og barnehage

Enhet for skole og barnehage har ansvaret for kommunens grunnskoler og barnehager. Kst. kommunalsjef for skole og barnehage er Odd Runar Aslaksen (Ny kommunalsjef fra 1. mai 2014 er Kjersti Vevstad)

Odd Runar Aslaksen

Bamble kommune har seks kommunale og ni private barnehager.

Sammenheng mellom barnehage og skole har stort fokus. Dette er synliggjort i en felles strategiplan som viser fem prinsipper som både skole og barnehage er forpliktet til å jobbe etter.

I kommunen er det sju grunnskoler, ett alternativt skoletilbud og fem SFO-ordninger. Det alternative skoletilbudet er for ungdomsskoleelever og plassert på Langesund ungdomsskole.

Enhet for skole og barnehage har et bredt samarbeid med Bamble kommunale foreldreutvalg (BKFU). Bamble kommune har som en av de første kommunene i Norge inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom hjem og skole.

TIL SKOLE                          TIL BARNEHAGE

English version