Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

BARNEHAGE

Bamble kommune har 11 barnehager, seks kommunale og fem private. De fleste barnehagene er lokalisert i Stathelle-Langesundsområdet, men det finnes også en kommunal barnehage på Rønholt og en på Herre. Rugtvedt-området har to private barnehager; Stokkevannet barnehage og Marthas hage.

Utviklingsprosjektet Være sammenLøve - Være sammen-logo

Årene 2014-16 har de kommunale barnehagene samt fire av de fem private felles utviklingsprosjekt: Være sammen. Det er et tidlig innsats-prosjekt med fokus på implementering av den autoritative voksenrollen, felles kompetanseheving for alle ansatte og utvikling av barnehagene som lærende arenaer – og så for de voksne. Målsettingen som Bambleprosjektet har valgt er:

Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena
der alle byr på seg selv og gir plass til andre.

Barnehageadministrasjonen består av:

Kjersti Vevstad  - Kommunalsjef  
Lisbeth Prestholdt - rådgiver       
AnitaTorvund - 1. sekretær 

Skriv ut