Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Leder av PPT er Ingemar Grønevet

Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring.

Se hele tjenestebeskrivelsen her

Barnehager og skoler kan formidle kontakt med PPT og logoped.

Vedlagt følger tilmeldingsskjema for pedagogisk-psykologisk tjeneste:

Spesialundervisning - veileder fra 2009

 

Her finner du også skjema for ønske om veiledning

Veiledning word-format, veiledning PDF-format

 

Skriv ut