Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Rugtvedt skole

Rugtvedt skole

Rugtvedt skole har omtrent 290 elever, fordelt på 1. – 10. trinn.

Skolen består av tre bygg. Det er gymnastikksal, ett bygg til barnetrinnet og ett bygg til ungdomstrinnet. I tilknytning til skolens uteområde har vi et stort idrettsanlegg med gressbane, kunstgressbane, klatrestativ og ballbinge. Vi har et stort uteområde med nærhet til fine turområder.

Rugtvedt skole ligger i Bamble kommune, litt sør for Grenlandsbrua, der hvor den gamle og nye E-18 møtes. Skolen vår ligger litt landlig, men er omsluttet av boligfelt. Våre elever kommer fra disse tettbygde boligfeltene og fra landsbygda, og representerer således ulike oppvekstmiljøer og erfaringer.

Fra Rugtvedt er det korte avstander til badeplasser ved sjøen eller i ferskvann. På andre siden av tunellen ligger Stathelle, og bare 10 minutter unna ligger Langesund sentrum.

LÆRINGSMILJØ
Skolen jobber aktivt for et godt læringsmiljø og har høyt fokus på læring. Rugtvedt skole har gjennom flere år jobbet godt med elevrådsarbeid. Vi har et aktivt og engasjert elevråd, som er opptatt av og jobber for et godt skole- og læringsmiljø. Skolen vant kvalitetsprisen i Bamble kommune 2012 – 13 for dette arbeidet.

Skolene i Bamble kommune skal jobbe med skoleutviklingsprogrammet RESPEKT fra skoleåret 2014 – 2016. Målet med RESPEKT er å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø ved å forebygge og redusere atferdsproblemer. Prinsippet i RESPEKT er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle ansattes og ledelsens handlingskompetanse.

PALETTEN
Innføringsavdelingen for flerspråklige elver har sitt tilhold på Rugtvedt skole. Avdelingen har ca. 25 elever som kommer fra de ulike nærskolene i hele kommunen.
Innføringstilbudet er et delt tilbud. Det betyr at elevene får sin norskopplæring i avdelingen tre dager i uken, de øvrige dagene er de på sin nærskole.
Kommunens tospråklige lærere har også sin base tilknyttet Paletten.
Fra skoleåret 2014/2015 er Paletten fokusvirksomhet i regi av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring).

SFO
På Rugtvedt SFO ser vi på barndommen som en svært viktig livsfase for mennesker. Mye av grunnlaget for læring og utvikling legges i denne perioden. For at denne utviklingen skal bli best mulig, er det viktig at barna opplever nærhet og omsorg. Vi ønsker å gi barna oppmerksomhet, vise dem at vi ser, hører og setter pris på dem. Ved oppstart skoleåret 2014/ 2015 er det innskrevet 77 barn på vår SFO.

UTVALG
FAU og foreldrene er viktige medspillere for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø på Rugtvedt skole. FAU skal: 
- fremme fellesinteressene til foreldrene
- medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
- bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
- legge til rette for positiv utvikling hos elevene
- skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

For mer informasjon se fug.no.

Skriv ut