Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Rugtvedt skole

Rugtvedt skole ligger i Bamble kommune ved E-18 sør for Grenlandsbrua der hvor den gamle og nye E-18 møtes.  Rektor/virksomhetsleder er Atle Rønning Kauppinen

Rugtvedt skole er en kombinert skole som består av tidligere Rugtvedt barneskole (bygd i 1963, utbygd 1975) og Rugtvedt ungdomsskole (bygd i 1969). Den 1. august 1998 ble de to skolene omorganisert til én skole med felles administrasjon. Til bygningsmassen hører også en frittliggende bygning med gymnastikksal.

I forbindelse med omorganiseringen av de to skolene har det skjedd en omfattende renovering og utbygging av den skolebygningen som huser barnetrinnet.

 Skolen må vel sies å ligge ute på landet, men er omsluttet av boligfelt. Våre elever kommer fra disse tettbygde boligfeltene og fra landsbygda, og representerer således ulike oppvekstmiljøer og erfaringer. Det gir en god balanse, og vi synes vi har et fint miljø på skolen. Etter utbyggingen er vi tilsammen ca. 40 ansatte i skole og SFO.

Skriv ut