Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Telefon: 35 96 74 50

Telefaks: 35 96 19 10

Besøksadresse:
Kjellestadbakken,
3960 STATHELLE

Postadresse
Postboks 80 
3993 LANGESUND

e-post

Innlogging Fronter

 

Informasjon om skolen

Elevantall fra høsten 2013 er 452.

Det er 62 fast ansatte ved skolen, inkludert vaktmester, helsesøster og miljøarbeider. Vikarer kommer i tillegg.

Skolen jobber med vurdering for læring, SOL (systematisk observasjon av lesing) og ledelse på alle nivåer. Vi har også fokus på skolemiljø og handlingsplan mot mobbing. I år vil vi styrket den pedagogiske tettheten i basisfagene.

Skolen ble bygd i 1966, deretter påbygd ca hvert tiende år, dvs ca 1976, 1986, 1996, toaletter i 2009 og i 2013 (arbeidsrom for lærerne, et nytt klasserom, 3 grupperom og flerbruksrom).Vedlikehold jobbes det med kontinuerlig.

Skolen har et fantastisk flott uteområde. Det er høy faglig standard blant et engasjert personale.

Skolen har gode resultat på nasjonale prøver og kartlegginger, og gode resultat på personalundersøkelser.

Vi har et engasjert og godt FAU som vi har et godt samarbeid med.

Skriv ut