Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Telefon: 35 96 74 50

Telefaks: 35 96 19 10

Besøksadresse:
Kjellestadbakken,
3960 STATHELLE

Postadresse
Postboks 80 
3993 LANGESUND

e-post

Innlogging Fronter

 

SU og SMU

OPPLÆRINGSLOVEN  § 11 - 1
 
”ALLE GRUNNSKOLER SKAL HA ET SAMARBEIDSUTVALG (SU). DETTE ER SKOLENS ØVERSTE SAMARBEIDSORGAN. DETTE ER HJEMLET I OPPLÆRINGSLOVEN”.
Grunnlaget for arbeidet i SU
- SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet.

- Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

- Grunnskolen i Norge bygger på demokratiske verdier. Alle de viktige partene i skolesamfunnet er representert i SU.

- Samarbeidsorganer i skolen (og det øvrige hjem-skole-samarbeidet) skal styrke elever og foreldres mulighet for medvirkning i skolen.

- Skolen plikter å legge til rette for samarbeid med foreldrene og å bidra til at samarbeidet er godt. Foreldre har også ansvar for at samarbeidet med skolen er godt.
Skriv ut