Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Vann, Avløp og Renovasjon, vei og park

Virksomhetsleder for vann, avløp, renovasjon, vei og park Bjørn Solvang

Vann og avløpVirksomheten har ansvaret for planlegging, bygging og drift av vannforsyning, avløpsanlegg, renovasjon, veier/parker og skjærgårdspark.

Skriv ut