Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Lokaldemokrati

På denne siden finner du informasjon om ordfører, politisk organisering, kommunestyret, formannskapet, komiteer og styrer, råd og utvalg.

Ved siden av kommunens tjenester er de politiske og demokratiske prosesser kommunens viktigste oppgaver.

Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved kommunevalget hvert 4. år velges representanter til kommunestyret og andre politiske komiteer og utvalg

Følgende partier er representert i Bamble kommunestyre:

Skriv ut