Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Formannskapet

Kommunestyret velger selv formannskap av og blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig har kommunestyret gjennom reglement fastsatt området for  formannskapets virksomhet.

Reglement for politiske organer.pdf

 

Skriv ut