Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontakt oss

Sentralbord: 35 96 50 00
Servicetorget hjelper deg
Postadresse
Postboks 80, 3993 Langesund
Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund
postmottak@bamble.kommune.no
BEREDSKAP

Forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme i et forhåndsstemmelokale, ved stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, de videregående skoler eller ved stemmegivning hjemme (ambulerende stemmegivning)

Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune du er manntallsført i, kan avgi forhåndsstemme i Bamble kommune. På Servicetorget kan du forhåndsstemme fra 1. juli 2011(tidlig forhåndsstemming).

Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august må du da henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Fra 10. august kan du forhåndsstemme på følgende stemmesteder:

Bamble rådhus, Servicetorget mellom kl. 08.30 – 15.00
Bamble bibliotek i bibliotekets åpningstider

NB! Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

 

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner:

Sted

Dato

Tid

Stathelle Servicesenter

15.08.

12:00 - 13:30

Vest-Bamble aldershjem

16.08.

12:00 - 13:30

Herre Eldresenter

17.08.

12:00 - 13:30

Clarks Minde

22.08.

12:00 - 13:30

Krogshavn Servicesenter

23.08

12:00 - 13:30

Bamble sykehjem

24.08

12:00 - 13:30

 

Er du syk eller ufør?

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du be om å få stemme hjemme ved å fylle ut vedlagte søknadsskjema eller henvende deg til Servicetorget. Søknadsfrist er mandag 5.september. 

Søknadsskjema for hjemmestemming


Bor du i utlandet?

Er du bosatt eller oppholder deg i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på følgende måter:
- I nærvær av offisiell stemmemottaker, dvs. utenrikstjenestemann eller stemmemottaker oppnevnt av departementet, eller
- ved brevstemmegivning. Prosedyren er beskrevet i valgforskriften § 28.


Forhåndsstemming utenriks starter 1. juli 2011 og avsluttes 2. september 2011.

Stemmene må være kommet frem til Bamble kommune innen valgdagen, 12. september, kl. 21.00 for å telle med i valgoppgjøret.

Innføring i manntall

Søknad om innføring i manntallet for utenriks velgere:
Norske statsborgere bosatt i utlandet som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 10 årene, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.
Søknadsskjema om slik innføring er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen. Du kan også laste ned søknadskjema med veiledning ved å klikke på lenken under:
Søknad om innføring i manntallet

Skriv ut