Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Valgkort og legitimasjon

Bamble kommune sender ut valgkort til alle velgere i kommunen. Valgkortene sendes ut i månedsskiftet juli/august i valgåret.

Valgkort

Bamble  kommune sender ut valgkort til alle velgere i kommunen. I valgkortet får du informasjon om hvor og når du skal stemme på valgdagen.

Legitimasjon

Krav om legitimasjon ble innført i 2007. Alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette for å sikre gjennomføringen av prinsippet om èn velger - èn stemme, og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder navnet ditt, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Skriv ut