Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2011

Valglistene ble godkjent i valgstyret 26.04

 

       Arbeiderpartiet logo           Fremskrittspartiet logo

           Høyre logo            KrF logo

        Senterpatiet logo    Venstre logo

 

        Rødt logo  

Samtlige kandidater på listeforslagene er underrettet om dette, sammen med opplysninger om adgangen til å søke fritak.

Skriv ut