Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Valgstyret og valgorganisasjon

Det er valgstyret som er ansvarlig for at valget gjennomføres i henhold til loven. Valgstyret har ansvaret for :

§ Føring av manntall
§ Godkjenning av valglister
§ Organisere forhåndstemmegivning
§ Organisere stemmegivning på valgtinget
§ Prøving av stemmegivning, opptelling og føring av valgprotokoll

Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret og består i Bamble av disse medlemmene:

Jon Pieter Flølo, leder
Skauvn. 3, 3960 STATHELLE
mob: 95 15 00 32
jon.flolo@bamble.kommune.no

Andreas Kjær, nestleder
Dalsveien 21 3960 STATHELLE
mob: 91740801
andreas.kjar@online.no

Unni Brekka Kiøsterud
Bratten Terrasse 20 3970 LANGESUND
mob: 91 36 96 19
unni-breakk.kiosterud@t-fk.no

Anne Margrete Blaker
Asvallvn. 45, 3960 STATHELLE
mob: 94162142
anblaker@online.no 

Arnfinn Nilsen
Valleveien 661 3960 STATHELLE
mob: 90013430
arnfinn.nilsen@live.no  

Sekretær for valgstyret og valgansvarlig i Bamble kommune:
Bodil Ann Guribye,
Telefon:  35965049
Mobil:  91305049
e-post: bodil-ann.guribye@bamble.kommune.no

Skriv ut